Гривна

Гривна начала традиционный осенний обвал, в обменниках 26.5. На 2017 год проект госбюджета верстается из расчета 27,2 гривны за доллар.

Вот этот вот факел, как показывает практика - это зона морального принятия рынком. Он к ней уже готов. Поэтому есть задел на 30-33 гривны за доллар, который она постепенно достигнет. Учитывая структуру экспорта и зависимость от бесконечных кредитных траншей МВФ, о долларе за 8 гривен можно будет лишь пересказывать внукам, как о примере седой старины.

 

icejune

Начинающий
В подтверждение вышесказанному, официальная информация с официальных источников
Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук вчора в ефірі «Громадського» заявив (див. нижче відео), що в середньостроковій перспективи коливання курсу в діапазоні до 20% «вважаються нормальними».

«Зазвичай нормальними вважаються коливання на середньостроковому періоді до 10-15-20%. "(Сдесь можно сделать покерфейс и сказать ХАХА)" Багато залежить від того, які є фундаментальні умови. Так, коли в декілька останніх років спостерігався цикл на зниження цін на сировинні товари, то валюти таких розвинених країн як Австралія, Канада – тобто в розвинених країнах зі стійкою тенденцією до інфляційного таргетування, з усталеною монетарною політикою, з якірними інфляційними очікуваннями – навіть у цих країнах спостерігалася значна девальвація їх валют щодо долара США, протягом року – до 25-30%. Але це сприймалося достатньо нормально і не було перенесення цієї динаміки обмінного курсу на інфляцію, яка залишалася близькою до цільових рівнів.

<…> Динаміка обмінного курсу [в Україні до кінця року] буде залежати від того, якими будуть фундаментальні фактори, як будуть змінюватися ціни на основні товари нашого експорту, наскільки успішно будуть проводитися реформи, наскільки досконалим буде проект бюджету, який зараз обговорюється. Сказати на якому рівні він буде – 20, 30… НБУ традиційно не оголошує ніяких орієнтирів [щодо курсу], щоб не давати хибних сигналів», - зауважив представник НБУ.

Довідково. На 01 січня офіційний курс НБУ був 24,0 грн/дол; на 01 серпня – 24,8 грн/дол; на 15 серпня – 25,04 грн/дол; на 01 вересня – 26,08 грн/дол. На 07 вересня він встановлений на рівні 26,848 грн/дол. Тобто якщо взяти курсовий показник на 15 серпня й додати 20%, виходить 30 грн/дол.

За словами С. Ніколайчука, девальваційний тиск на гривню в останній місяць був зумовлений, з одного боку, сезонним збільшенням попиту на валюту, а з іншого – зниженням цін на зернові на світових ринках та нервозністю через ситуацію в Криму й на Сході.

«Ситуація повністю контрольована. Та волатильність, яка є, не виходить за межі надмірної. Динаміка обмінного курсу залишається узгодженою з нашими цілями по інфляції 12% в цьому році та 8% у наступному. У нас є можливості для контролю за процесом», - підкреслив представник Нацбанку, згадавши, зокрема, що на 01 вересня обсяг валютних резервів Нацбанку становив 14,1 млрд дол (у свою чергу додамо, що за офіційними даними НБУ, його чисті валютні резерви - без врахування кредитних коштів, у т.ч. МВФ - становили 3,37 млрд дол, - ред.).

За його словами, інтервенції НБУ в останні дні були спрямовані на зниження волатильності на ринку.

«НБУ не оголошує публічно параметри своїх валютних інтервенцій. Стратегічні рішення приймаються правлінням.

<…> Ми не можемо повернутися до режиму фіксованого курсу – політики, яка спостерігалася в 2011-2013 рр., яка якраз значною мірою привела до акумулювання тих макроекономічних дисбалансів, які посилили фінансово-економічну кризу на початку 2014 року», - зауважив С. Ніколайчук.
ЗЫ. Кому нужен перевод, обращайтесь))
 
Последнее редактирование:

icejune

Начинающий
Так что думаю можно смело искать возможности для продажи гривны. Раз сказали что возможен курс 30, значит он точно будет.
 

Tapok

Старший трейдер
Набросал тут перевод поста выше. Если что, поправьте. И немного мыслей.

Перевод

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ - Сергей Николайчук в эфире "Гражданского" заявил (см. ниже видео), что в среднесрочной перспективе колебание курса в диапазоне до 20% "Считается нормальным"

Обычно нормальным считается колебание на среднесрочном периоде до 10 - 20%.
Много зависит от того, какие есть фундаментальные условия. Так, когда несколько последних лет отслеживается цикл на снижение цен на сырьевые товары, то валюты таких развитых стран как Австралия, Канада - т.е. в развитых странах с стойкой тенденцией до инфляционного таргетирования, с установленной монетарной политикой, с (якірними - якорьным, что-ли, честно говоря не понял) инфляционными ожиданиями - даже у этих стран наблюдается существенная девальвация их валют, до USD, на протяжении года - до 25-30%. Но это воспринимается достаточно нормально и не было перенесения этой динамики обменного курса на инфляцию, которая остается близкой до цельных уровней.

Динамика обменного курса (В Украине до конца года) будет зависеть от того, каким будут фундаментальные факторы, и как будут изменяться цены на основные товары нашего экспорту, насколько успешно будут проводиться реформы, насколько идеальным будет проект бюджету, который сейчас обсуждается.Сказать на каком уровне он будет - 20, 30...НБУ традиционно не говорит никаких ориентиров (что до курса), чтобы не давать ложных сигналов - заявил представитель НБУ.

Справка. На 1 января официальный курс НБУ был 24.0 грн/дол. На 1 августа - 24.8 грн/дод, на 15 августа - 25.04 грн/дол, на 1 сентября - 26.08 грн/дол. На 7 сентября он установлен на уровне 26.848 грн/дол. То есть если взять курсовой показатель на 15 августа и прибавить 20% - выходит 30 грн за доллар.

С слов С. Николайчука, девальвационное давление на гривну в последний месяц был обусловлен, с одной стороны - сезонным увеличением спроса на валюту, а с другого - снижение цен на зерновые товары на мировых рынках, и нервной ситуацией из-за ситуации в Крыму и на востоке Украины.

"Ситуация полностью контролируема. И волатильность, которая есть, не выходит за рамки надмерной. Динамика обменного курса остается согласованной с нашими целями по инфляции 12% в этому году, та 8% в следующем (Отличные цели :) ) У нас есть возможность для контролирования процесса" - подчеркнул представитель Национального Банка, вспомнил, в частности, что 1 сентября объем валютных резервов Нац.Банку становил 14.1 млрд. дол (в свою очередь, скажем, что за официальными данными НБУ, его чистые валютные резервы - без учета кредитных денег, в т.ч. МВФ - складывает 3.37 млрд. дол - ред.)

За его словами, интервенция НБУ в последние дни были направлены на снижение волатильности на рынке.

"НБУ не говорит публично параметры своих валютных интервенций. Стратегические решения принимаются управлением"

"Мы не может вернуться до режима фиксированного курса - политики, которая наблюдалась в 2011 - 2013 годах, которая сейчас большей мерой привела до аккумулирования тех, макроекномических дисбалансов, которые усилили финансово-экономический кризис на начале 2014 года" - заявил, С. Николайчук.

Мои мысли о гривне

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда доллар укрепляется, и он будет это делать ещё 2 месяца, минимум (До предстоящих выборов США) - на этом фоне, гривна показывает падение. Экономика находится в том состоянии, когда говорить о каком-то росте, просто необъективно.

Я, исключительно тех. трейдер, поэтому попробуем проанализировать гривну, к сожалению, график настолько убогий, что я не могу вообще судить о том, насколько адекватно он поддается анализу.


На недельном графике вырисовывается сие чудо из нескольких фигур. Сейчас мы наблюдаем тот момент, когда цена после пробоя одной спиральной фигуры, вышла с неё, и пошла уже в рамках основной, сейчас я жду формирования небольшой консолидации, за которой последует пробой основной.
Объясню почему.

Сформирован уровень Supply и Demand - оба очень важные, Demand в районе 24.75 - Supply - 27.00. Я думаю, цена так просто не пробьет уровень 27, и пустится в некий трафик, который продлится несколько месяцев. Однако, дальше произойдет пробой уровня Supply, за которым должен последовать откат к 27, она же схема BPC - после которой цена может двинуть в сторону заветной 30.
Но это слишком позитивный вариант, который дает гривне шанс поконсолидироваться и запомнить эти замечательные времена о 25 - 26, может же быть вариант, когда никакой консолидации и не будет - и цена резво пробьет уровень Supply - и полетит к той же отметке в виде 30 гривнах за доллар.

Честно говоря, мне как трейдеру - очень стыдно смотреть на подобный, ужаснейший, отвратительно выглядящий график...

Держитесь соотечественники, денег нет, но вы держитесь, ну и само-собой, все свои заначки и стипендии я уже перевел в долларовые счета. Уникальное время запастись валютой в большом объеме, и наблюдать за тем, как гривна доходит до 30, а дальше...Это уже совсем другая история.
 
Последнее редактирование модератором:

icejune

Начинающий
График такой убогий ровно потому что на протяжении всей истории существования гривны ее курсом занималось государство, т.е. во время упадка экономики, ВВП, притока инвестиций в страну ( а следовательно и валюты) для поддержания гривны были выброшены все золотовалютные резервы страны, ну и плюс наодалжывали так, что еще и мои пра пра правнуки будут отдавать))) (лирика). А, по моему, год назад, после выборов, нац банк сказал "F**k it" и пустили гривну в свободное плаванье, после чего сразу и словили прыжок с 8 до 30..
Что же будет дальше, где то через месЯц начнем закупать доллары для покупки газа (не важно у кого)... Долларов надо будет много... Вот тебе и пробой supply, потом МВФ даст нам очередной кредит (наверное), вот тебе откат к supply который теперь поддержка, а потом деньги заканчиваются, экономика все там же, доллары все так же нужны... И поехали лонг до тех же 30-33, дай Бог не дальше..
Извините за много букаф:cool:
 
Некоторые из украинских знакомых охают и их можно понять, осознать 30 гривен за доллар после 8 (что уж говорить про 5.5) очень тяжело, но лучше сделать это заранее.

Встречается мнение, почему правительство не может законодательно закрепить доллар, скажем, на уровне 5 гривен. Потому что по этой цене тут же побегут покупать доллары абсолютно все - и они закончатся мгновенно, Нацбанк за сутки распродаст по этой цене все свои запасы. А если не сделает этого и зажмет валюту, ее можно будет купить лишь на черном рынке, где у нее все равно будет рыночный курс согласно спросу/предложению, но намного худший, нежели сейчас, из-за колоссального дефицита и огромного спреда.

Поэтому либо плавающий курс либо черный рынок. Остальное зависит уже от торгового баланса страны - сколько долларов приходит в страну и сколько уходит. Ну и от доверия населения к банковской системе - если залить ее долларами под подушкой, гривна как минимум стабилизировалось бы, как максимум укрепилась. По вполне понятным причинам, этого не случится.
 
Бугага. Ну вы поняли. От обратного. "Коридор" - это 27.2 у них заложено на 2017й. С девальвацией после этих ярдов вполне можно ожидать курс более 30 на черном рынке.

 
Последнее редактирование:
Снова январь, и снова простейшая корреляция. В декабре Минфин активизирует выплаты, что в 2 раза превышает стандартные, двойной возврат НДС и прочее. Экспортеры вместо продажи баксов на межбанке закупают валютные ОВГЗ что, при неизменном спросе на бакс, толкает курс.

На графике выделен пик роста - февраль, в 20х числах.

 
Сверху